Objednať obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Predstavujeme naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré popisujú pravidlá spracovania informácií o Vás.

§ 1 Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovej stránky na adrese URL: https://contentwriter.sk, ďalej len webová stránka.
 2. Prevádzkovateľom Webovej stránky a správcom osobných údajov je spoločnosť Content Writer LLC so sídlom v Poľsku na adrese al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznaň, registrovaná pod číslom KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, ďalej len Prevádzkovateľ.
 3. E-mailová adresa Prevádzkovateľa: [email protected]
 4. Prevádzkovateľ je správcom Vašich osobných údajov vo vzťahu ku všetkým údajom poskytnutým dobrovoľne na Webovej stránke.
 5. Webová stránka používa osobné údaje na to, aby bolo možné poskytnúť objednané služby a prezentovať ponuku Prevádzkovateľa.
 6. Webová stránka získava informácie o užívateľoch prostredníctvom dobrovoľne zadaných údajov, ako aj ukladaním cookies v koncových zariadeniach.

§ 2 Spôsoby ochrany osobných údajov

 1. Prihlasovacie stránky a zadané osobné údaje chránime platným SSL certifikátom.
 2. Softvér používaný na spracovanie osobných údajov pravidelne aktualizujeme.

§ 3 Ďalšie informácie o používaní údajov

 1. Prevádzkovateľ má právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami. To platí pre oprávnených zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí používajú údaje na vykonávanie požadovaných služieb.
 2. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu, obmedzenie spracovania a vymazanie.
 3. Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné.

§ 4 Použité marketingové techniky

 1. Na webovej stránke používame štatistickú analýzu pomocou Google Analytics.
 2. Používame remarketingové techniky pomocou Google Ads.
 3. Používame Facebook pixel.

§ 5 Informácie o súboroch cookies

 1. Webová stránka používa súbory cookies.
 2. Súbory cookies sú údaje uložené v koncovom zariadení používateľov Webovej stránky.
 3. Subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookies a získava k nim prístup, je Prevádzkovateľ webovej stránky.
 4. Súbory Cookies sa používajú na implementáciu marketingových techník popísaných v § 4.
 5. Webová stránka používa súbory cookies typu trvalého a typu session.
 6. Užívateľ môže blokovať a mazať cookies v nastaveniach svojho webového prehliadača.
 7. Obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.
 8. Ako je uvedené vyššie, súbory cookies môže používať spoločnosť Google Inc. a Facebook Inc. so sídlom v USA.

Rozvíjajte svoj obsah rýchlejšie ako konkurencia.